Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Nội Thất An Nhiên luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng theo nội dung của chính sách bảo mật thông tin.

      1.  Thông tin khách hàng

 • Thông tin khách hàng gồm có họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ và các thông tin cá nhân khác do khách hàng chủ động cung cấp hoặc được An Nhiên thu thập bằng các phương thức hợp lệ khác.
 • Thông tin khách hàng không bao gồm dữ liệu về website và các dịch vụ khác của khách hàng đang sử dụng hoặc lưu trữ trên máy chủ cung cấp dịch vụ của  An Nhiên.
 • Dữ liệu của khách hàng phải do khách hàng chủ động cung cấp cho An Nhiên.       
 • 2. Lưu trữ thông tin khách hàng

 • Khi truy cập các website của An Nhiên, khách hàng cung cấp thông tin liên hệ tức là khách hàng hoàn toàn chấp nhận rằng những thông tin liên hệ sẽ được lưu trữ trong kho dữ liệu khách hàng của An Nhiên.
 • Các thông tin liên hệ của khách hàng sẽ được lưu trữ phục vụ việc đáp ứng nhu cầu về sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng của An Nhiên.
 • AN Nhiên sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
 • 3. Mục đích thu thập, lưu trữ và phạm vi sử dụng :

 • Hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ tới khách hàng.
 • Cung cấp dịch vụ đến khách hàng hoặc giao hàng theo đúng yêu cầu từ khách hàng (nếu có).
 • Giúp khách hàng cập nhật các chương trình khuyến mại, giảm giá…
 • Hỗ trợ khách hàng khi có khiếu nại, ý kiến một cách nhanh nhất.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt liên quan đến dịch vụ của An Nhiên
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật:An Nhiên có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến khách hàng.
 • Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng. An Nhiên cam kết không chia sẻ, bán hay trao đổi thông tin của khách hàng cho bên thứ 3 nào khác.
 • 4. Địa chỉ của An Nhiên và  vùng quản lý thông tin cá nhân khách hàng :

Nội Thất An Nhiên

Địa Chỉ : Lô B7 – Khu Đô Thị Nam Trung Yên –Cầu Giấy –Hà Nội ( Cạnh chợ Nam Trung Yên- Cầu Giấy- Hà Nội )

Điện Thoại : 0975.698.678 (zalo) hoặc 0919.877.998

Gmail : noithatannhien678@gmail.com